To viktige skritt for en funksjonell innsamlingskontroll, men hvor langt er det frem?

Innspillskonferansen i regi av Kulturdepartementet 14. februar samlet 54 deltakere, og var en nyttig konferanse der viktige perspektiver kom fram. Stiftelsen Soria Moria har sendt sine innspill til Kulturdepartementet, og du finner dem nederst på siden. Det er flere aktører som har oppsummert selve innspillseminaret og vi benytter spalteplassen til å legge frem noen spørsmål og funderinger. Vi er fornøyd med at det nå er tatt to viktige skritt i riktig retning. Offentlige overføringer blir ikke lenger tatt med i beregning av formålsprosenten, og sterke krefter tar til orde for en overgang fra den prosentvise rankingen til godkjent eller ikke godkjent.  

Samme personer i flere roller?    

- De samme personene sitter jo overalt! uttrykte Aldri Kemp, leder av innsamlingskontrollen i Nederland, som mente at rolleblanding var en av de største utfordringene i Nederland tidligere. Han innledet om aktørers rolle i- og rundt kontrollorganet og at det trengs nøytrale folk i styrer og komiteer. Vi har tidligere påpekt at det kan være uheldige bindinger også i Norge og mener fortsatt at her har Innsamlingskontrollen en vei å gå.    

En videre prosess kun for store organisasjoner?    

Det kan virke som om det er de større organisasjonene som får posisjon og innflytelse, eller er det tilfeldig? En arbeidsgruppe i regi av Norges Innsamlingsråd som arbeider med innspill til IK er representert med følgende organisasjoner:    

  • Norges Røde Kors
  • Flyktninghjelpen
  • Norges Blindeforbund
  • Kreftforeningen
  • PLAN Norge
  • Redd Barna

Hvorfor er ikke små og mellomstore organisasjoner sterkere representert? Vi mener det er viktig at Innsamlingskontrollen nå inkluderer og kommuniserer med bredden av organisasjoner, og ikke kun toppen av næringskjeden. Det er et organisasjonsmessig ansvar å fordele innflytelse.   

Har noen spurt giverne hva de mener?   

Det er deres penger vi skal forvalte. Hvordan kan den enkelte giver få informasjon om den enkelte organisasjon? Hjemmeside og eventuelle trykksaker hos organisasjonene gir jo ikke det helt objektive bildet. Kanskje burde det være mulig å hente relevant informasjon hos IK? Det er giverne som er den egentlige målgruppen, vel? Kanskje noen burde spørre giverne?    

Åpenhet – Har IK noe å skjule; eventuelt hva og for hvem?    

VG har bedt om innsyn i dokumenter vedrørende en organisasjons innmelding i Innsamlingsregisteret, men fikk avslag. Flere andre medier har også oppfattet at IK ikke liker kritiske spørsmål. Vi tror neppe IK har noe å skjule, men denne manglende åpenheten virker påfallende. Vi har sagt det tidligere og sier det igjen: Bransjen er ikke tjent med manglende åpenhet. Det strider mot all fornuft at en instans som arbeider for åpenhet og transparens ikke tåler å bli kikket i kortene. Vi antar at VG forfølger saken av rent prinsipielle årsaker. Les dokumenter fra saken nederst på siden.    

Dokumenter for nedlasting:    

Legg igjen kommentar