Elleve tanker og trender for 2011

Det er fristende å børste støvet av krystallkulen og ta en titt. Hva har vi i vente i tiden som kommer? Det er som kjent vanskelig å spå – særlig om framtida.

Når vi likevel våger oss på å skissere disse punktene, baserer vi det på vurderinger av tendenser samtidig som vi forsøker å trekke litt i trender for å gi de litt luft. Vi skal heller ikke legge skjul på at det ligger noen forhåpninger her også.

Om et år lover vi å vurdere spådommene våre.

 1. Utfordringer lokalt. Flere og mindre formål på innsamlingsmarkedet. Sterk økning i lokale formål som kan utfordre de etablerte organisasjonene.
 2. Vinn eller forsvinn for Innsamlingskontrollen (IK). IK må styrkes med innsamlingsfaglig kompetanse og forståelse for hvordan markedet fungerer. Vi tror IK må synliggjøre sin ”reason for being” – hvem er de til for, hvilket oppdrag har de; for hvem – og hvordan løse det.
 3. Nye og enklere digitale innsamlingsverktøy som setter giveren i førersetet blir lansert. Verktøy som ikke krever markedsmakt eller store investeringer.
 4. Mer samhandling? Vi håper og tror at NIR velger å akseptere invitasjoner om samarbeid som kommer fra SSM.
 5. Fortsatt 5 % økning i fastgiver- og faddermarkedet.
 6. Organisasjonene kommer til å etterspørre kunnskap og kompetanse, derfor: Økt fokus på kompetanse: Grunnkurs innsamling, videregående kurs i innsamling, sponsorskolen, osv.
 7. Politisk forpostfekting mot nytt stortingsvalg. Resultater av norsk bistand etterlyses. Dreining av pengestrømmen fra bistand til næringsutvikling samt sterkere kravstilling til bruk av midler blir utfordrende for innsamlere.
 8. Møteplasser i endring. DnB NOR vurderer å endre formatet på sitt årlige organisasjonsseminar. Usikkert hva som skjer med Innsamlingsforum som nordisk arena. Lanseres en ny arena i Norge?
 9. Økt fokus på testamentariske gaver, filantropi og store gaver. CSR dreies enda mer mot tiltak og prosjekter som gir målbare resultater.
 10. Ideelle organisasjoner blir mer profesjonelle på sponsormarkedet.
 11. Ungdom politiseres og krever at vi alle tar ansvar for verden og hverandre. Jeg tror at ungdommen er i ferd med å bli mindre ironiske og kritiske, – mer opptatt av nærhet og hjertelighet og lytter mer på venners og bekjentes råd og erfaringer. Noe å tenke på?

Legg igjen kommentar