Hvem skal ut?

Svein Åge Johanson

Svein Åge Johanson har skrevet en meget bra artikkel der han stiller gode og relevante spørsmål om spillet rundt Innsamlingskontrollen og Innsamlingsregisteret. Redaksjonen i Ideelt Sett ønsker å legge til følgende før vi slipper til Svein Åge:
Kulturdepartementet har merket seg at lov om registrering av innsamlinger ikke fungerer slik det var tenkt. Vi er derfor glade for at de planlegger en innspillkonferanse i januar om tematikken. Samtidig har vi oppfordret departementet til å legge ut en åpen invitasjon, da vi mener det er betenkelig at en dialog om kontroll, åpenhet og tranparens skal foregå i lukkede rom. Ideelt Sett har vært i kontakt med flere organisasjoner som i dag står utenfor Innsamlingsregisteret, men som gjerne vil delta på en slik konferanse. Dette er demokrati i praksis. 

Over til hovedsaken:

Noen har fått NORAD til å kreve registrering hos Innsamlingskontrollen for at organisasjoner skal få deres støtte. Hva da med NORAD-støttede organisasjoner som ikke driver med innsamling? Er dette i samsvar med loven? Og hva med Telenor, som krever at organisasjoner som skal kunne hente inn gaver via SMS både skal ha godkjenning for skattefradrag OG(!) være registrert hos Innsamlingskontrollen? Noen har snakket sammen. Kanskje har de vært litt vel ivrige?
 

Legg igjen kommentar