Status: Hva har vi gjort i 2010?

Det går mot slutten av et begivenhetsrikt år for ideell sektor og innsamlingsbransjen. Vi i Stiftelsen Soria Moria (SSM) har satt opp en liten oversikt over hva vi har gjennomført og arbeidet med i 2010. Vår grunnfilosofi er å spille andre gode gjennom kunnskapsdeling og informasjon - vi deler gjerne!

Kom gjerne med innspill eller bestillinger til saker som du brenner for, eller som din organisasjon ønsker at noen skal ta fatt i. For oss handler det om å dele, finne nye veier, være nysgjerrig, og ikke minst om å utfordre og bidra til at du og din organisasjon lykkes enda bedre!

Dette har vi gjort i 2010: (Punktene er i stikkordform og mye internt i arbeidsgrupper er utelatt)

Fått på plass SMS-innsamling i Norge

Etter mer enn to års arbeid fikk vi omsider gjennomslag for sms-innsamling i samarbeid med operatørene. (Vår kanskje største seier i 2010?)

Kartlagt fadder- og fastgivermarkedet i samarbeid med Deloitte

Ingen har tidligere tallfestet eller kartlagt fastgiver- og faddermarkedet i Norge. På oppfordring fra fler organisasjoner satte vi ned en arbeidsgruppe som hentet innspill fra PLAN Norge, SOS-Barnebyer og Redd Barna. Undersøkelsen bla lagt frem i september og fikk mye oppmerksomhet fra både organisasjoner og media. Vi håper samarbeidet med Deloitte kan videreføres og at vi sammen kan utgi en årlig rapport. Rapporten finner du her.

Felles testamentkampanje

Arbeidsgruppen har laget utkast til kampanje i samarbeid med Apeland Informasjon. SSM er i prosess med å søke toppfinansiering/samarbeidspartnere.

Videreutviklet og styrket nyhetsbrevet Ideelt Sett

Ideelt Sett har fått egen redaktør og blitt medlem i Fagpressen. Ideelt sett ble etablert i 2005 og er den ledende nyhets- og kunnskapsformidler for ideelle organisasjoner i Norge. I 2010 ble det utgitt over 40 utgaver av nyhetsbrevet.

Sponsorseminaret ”Ferskvare fra sponsorfronten”

Ca 100 deltakere fant veien til DnB NOR sine lokaler da vi gjennomførte seminar om sponsing av ideelle organisasjoner i samarbeid med Sponsorforeningen. Interessen for sponsing av idelle organisasjoner er økende, og i etterkant av seminaret ble det bestemt å starte Sponsorskolen for ideelle organisasjoner.

Lagt grunnlag for- og planlagt Sponsorskolen

Sponsorskolen gjennomføres i 2011.

Grunnkurs i innsamling

Vi gjennomførte for første gang i Norge et grunnkurs i innsamling i august med 20 fornøyde deltakere. Grunnkurset vil bli satt opp igjen i 2011.

Videregående kurs i innsamling

Etter suksessen med grunnkurs i innsamling, har vi planlagt et 2-dagers videregående kurs i innsamling i 2011.

To seminarer om kjøpsutløste donasjoner

Seminar om tematikken i januar og september. Vi opplever økt interesse fra både komersielle og ideelle aktører.

Planlagt e-postskolen for ideelle organisasjoner

Vi har forhandlet frem et meget godt tilbud på gjennomføring av en e-post skole for ideelle organisasjoner. Gjennomføring 2. og 3. februar 2011.

Kurs i storytelling

Historiefortelling er en kunst alt for få organisasjoner behersker. Vi har gjennomført to kurs i historiefortellingens edle kunst i samarbeid med Company Stories.

Medietreningskurs

Gjennomført et medietreningskurs for ansatte i ideelle organisasjoner.

Kurs i sosiale medier

Gjennomført flere kurs i bruk av sosiale medier for organisasjoner.

Innsamlingsforum

SSM samarbeider med FRII om gjennomføring av nordens største konferanse for innsamling og kommunikasjon i ideelle organisasjoner. Årets konferanse ble gjennomført 4 – 5. mai.

Organisasjonsseminaret med DnB NOR

DnB NOR gjennomførte sitt årlige Organisasjonsseminar for 13. gang. SSM samarbeider med DnB NOR om planlegging av faglig innhold.

Skrivekurs: Journalistikk og kommunikasjon for organisasjoner

Mange organisasjoner har behov for mer kunnskap om hvordan man kommuniserer. Skrivekurset fikk meget gode evalueringer.

Mandag Morgens ekspertpanel

SSM fikk invitasjon til å sitte i Mandag Morgens Ekspertpanel. Tema var «Ikke nok velferd til alle» og rådgiver Nina Solberg tok utfordringen.

International Fundraising Congress

Styremedlem i Stiftelsen Soria Moria, Tore Gullaksen, er norsk koordinator og kontaktperson for konferansen.

16 saker/innslag i riksdekkende medier

En rask gjennomgang av årets medieklipp viser at SSM fikk 16 saker i riksdekkende medier.

Masse support!

I tillegg har vi gitt og formidlet masse support, hjelp og støtte til alle som har tatt kontakt.

Tusen takk til alle samarbeidspartnere, gode venner og bidragsytere gjennom året!

Legg igjen kommentar