Utkast til felles testamentkampanje er klar

Illustrasjonsfoto

Apeland informasjon har i samarbeid med Stiftelsen Soria Moria og arbeidsgruppen laget utkast til en felles testamentkampanje for ideelle organisasjoner.   

Ambisjon og målsetting:   

«Å øke andelen testamentariske gaver tilbakeført til samfunnet via ideelle organisasjoner» 

 Veien videre   

Organisasjoner som ønsker å delta videre må forplikte seg til innsatsfaktor i form av tilrettelegging i egen organisasjon og en egenandel. Vi ønsker å avklare det økonomiske grunnlaget for kampanjen. Vi må vite hvor mye penger vi har til rådighet før vi starter å utarbeide konkrete forslag, fordi det påvirker både omfang, kanalvalg og hele strategien bak kampanjen. Apeland informasjon har estimert et beløp i mellom 1,5 – 2 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet i det omfang vi ønsker.   

Egenandel fra organisasjonene   

Organisasjonen betaler sin andel ut fra omsetning og størrelse. Vi har valgt en todelt modell der organisasjonene betaler en egenandel og vi søker ekstern finansiering for resten av kampanjen. Det er viktig at organisasjonene synliggjør engasjement og vilje til å bidra økonomisk da eksterne finansieringskilder vil vektlegge dette. Vi tar selvsagt forbehold om ekstern toppfinansiering.     

  • Totale inntekter > 100 mill. Kr. 25 000,– 
  • Totale inntekter 50–100 mill. Kr. 20 000,    
  • Totale inntekter 25–50 mill. Kr. 15 000,–
  • Totale inntekter 10–25 mill. Kr.  10 000,– 
  • Totale inntekter < 10 mill. Kr.  7 000,–

Nå må vi avklare hvor mange som ønsker å delta – hvor mange vil være med videre?  Neste steg blir et felles møte mellom organisasjonene, Apeland og Stiftelsen Soria Moria. Agenda: Endelig retning, responskanaler, tid/penger, medieplan og fremdriftsplan.   

Hvem kan delta? 

Alle organisasjoner som deltar i nettverket til Stiftelsen Soria Moria er velkommen som deltakere i kampanjen. Andre må søke. Så langt har følgende organisasjoner meldt sin interesse  

Her kan du laste ned skisser som tydeliggjør en mulig retning for kampanjen. Vi vil understreke at ingen av personene er forespurt om å være med og at skissene er ment som illustrasjonsfoto. Du kan få tilsendt hele presentasjonen rundt kampanjen ved å rette en henvendelse til ryfetten@somo.no

Legg igjen kommentar