Stiftelsen Soria Moria har i samarbeid med Deloitte kartlagt fadder- og fastgivermarkedet i Norge!

Viktig inntektskilde, men hvor stor?

Inntekter fra faste givere og faddere er den viktigste private inntektskilden for ideelle organisasjoner i Norge, men ingen har foretatt en kartlegging av dette inntektsområdet tidligere. Stiftelsen Soria Moria tok derfor initiativet til en kartlegging etter oppfordring fra flere organisasjoner.


Åpenhet og transparens

- Åpenhet og transparens er grunnlaget for et vellykket innsamlingsarbeid. Det øker tilliten mellom giver og organisasjon, og kan bidra til å øke givergleden. Vi håper både organisasjoner, givere, myndigheter og media får glede av rapporten, understreker Jan Olav Ryfetten, daglig leder Stiftelsen Soria Moria.

Noen nøkkeltall

Undersøkelsen er basert på tall fra 79 ideelle organisasjoner. Organisasjonene som besvarte undersøkelsen hadde totalt 690.379 faste givere/faddere i 2009. Undersøkelsen viste at antall faste givere/faddere økte med totalt 30.793 fra 2008 til 2009, en økning på 5%. Redd Barna har hatt størst økning i antall faste givere/faddere blant organisasjonene med flest antall faste givere/faddere.

Inntektene fra faste givere/faddere økte fra 1.100 MNOK i 2008 til 1.202 MNOK i 2009, en økning på 9%. SOS-barnebyers inntekter fra faste givere/faddere økte med 22 MNOK fra 2008 til 2009, det utgjør en økning på 8%. Imidlertid er det Røde Kors som har hatt den prosentvise største økningen av organisasjonene med høyest inntekt fra faste givere/faddere, det vil si 44%.

- Antallet faste givere er nesten dobbelt så stort som vi hadde trodd. Vi er også overrasket over hvor mye organisasjonene samler inn, og hvor stor andel av totalinntektene dette utgjør for enkelte organisasjoner, sier Grete Elgåen, partner i Deloitte.

Last ned rapporten her

En stor takk til Deloitte for et godt samarbeid

For å kunne gjennomføre en slik kartlegging trengte vi en profesjonell samarbeidspartner som var en nøytral aktør utenfor ideell sektor. Vi inviterte Deloitte til et samarbeid, og de takket ja til oppdraget. Deloitte er verdens største revisjons- og rådgivningsselskap. Deloitte har lagt ned store ressurser i arbeidet med rapporten, og det ville ikke vært mulig å gjennomføre kartleggingen uten denne hjelpen. Vi er både stolte og takknemlige over samarbeidet. Å dele kunnskap er en av våre viktigste oppgaver, og vi retter en stor takk til Deloitte for at de har gjort det mulig å kartlegge dette viktige inntektsområdet. Rapporten har gitt oss ny kunnskap om markedet.

En stor og varm takk til Grete Elgåen og hennes bakkemannskap i Deloitte for godt utført håndverk!

Om undersøkelsen – Kloke ord fra kloke mennesker

-En sak er hvor stort markedet kan måles til å være, noe annet hvor stort man som fundraiser i sitt hode tror det kan utvikle seg til å bli. Kartleggingen er viktig fordi den viser utviklingstrender som den enkelte organisasjon kan korrigere sin virkelighetsoppfatning opp mot. Og kanskje fatte nytt håp.

Svein Åge Johanson – faglig leder ProFundo

-Det er generelt en utfordring å skaffe seg pålitelige totalmarkedstall i de markedene vi opererer, være seg faste giverprodukter, som fadderskap, eller sponsorbidrag fra næringslivet, så alle seriøse initiativ ønskes velkommen. Vi håper at rapporten fra Soria Moria og Deloitte vil bli et godt arbeidsverktøy for videre arbeid med de viktige faste giverproduktene.    

Hanne Rustad, SOS-barnebyer Norge, Leder Marked og kommunikasjon

-En undersøkelse som dette gir bransjen en innsikt i hvor stort dette området er og hvor stor andel av totalen den enkelte organisasjon utgjør. Samtidig er en slik undersøkelse et viktig bidrag til å vise offentlige myndigheter hvilket bidrag lojale givere gir til de enkelte formål.

Tore Gullaksen, Senior rådgiver i Bring Dialog AS

Last ned rapporten her

Legg igjen kommentar