Sosiale Medier 2.0 for organisasjoner - hvordan komme videre?

Henrik Alfheim

Mange er nå etablert på Facebook, Twitter, YouTube og i andre Sosiale Medier.  

Vi startet vårt arbeid rundt sosiale medier for et par år siden med seminaret: «Sosiale medier, nok prat!» og fortsatte deretter med våre populære fagdager om sosiale medier som vi gjennomførte i flere omganger. Mange deltok der og fikk et solid grunnlag for videre arbeid i egen organisasjon. Nå skal vi enda et skritt videre.  Endring av fokus fra ”Hvordan komme i gang” til ”Hvordan komme videre”?  

I 2009 opplevde vi at organisasjonene først og fremst fokuserte på «hvordan komme i gang». Nå som mange er i gang og har gjort seg erfaringer ser vi at fokuset i større grad er på «hvordan komme videre»:  

  • Hvordan øke antall tilhengere?
  • Hvordan konvertere tilhengere i sosiale medier til givere og betalende medlemmer?
  • Hvilken rolle skal sosiale medier spille i organisasjonens totale kommunikasjonsstrategi?
  • Hvordan skal sosiale medier spille sammen med øvrige kanaler for innsamling, markedsføring og kommunikasjon med medlemmer og givere?  
  • Her kan mobilen f.eks. utnyttes til donasjoner, innmelding med forskuddsfakturering via CPA, salg av mobiltjenester eller ta betalt for at tilhengere får publisert bilde av seg selv på Facebook-side.
  • Hvordan organisere arbeidet?

Stiftelsen Soria Moria arrangerer kurs for viderekommende  

For deg som vil komme et langt skritt videre gjennomfører Stiftelsen Soria Moria kurset «Sosiale Medier 2.0 for organisasjoner – hvordan komme videre?»  

Kurset vil ha form som en workshop der fokuset i stor grad vil være på deling av erfaringer og synspunkter mellom de organisasjonene som er med. Vi vil dessuten ta for oss case på hvordan «de beste i klassen» har løst aktuelle problemstillinger. Kurset er hyperaktuelt for deg som tenker interaksjon mellom sosiale medier og f.eks. sms.  

Kurset ledes av Henrik Alfheim. Han er daglig leder i Digital Natives as og foreleser i Sosiale Medier på Handelshøyskolen BI.  

Målgruppe, tid og sted  

Målgruppe: Organisasjoner som er i gang i Sosiale Medier
Dato: 14. oktober 2010
Tidspunkt: 08:00 – 16:00
Sted: Frivillighetens Hus, C. J. Hambros Plass 5, Oslo
Pris: Kr 1600,- pr. deltaker inkl lunch  

Antall plasser er begrenset til 10, og maks 2 plasser pr organisasjon, slik at vi får mest mulig bredde. Ved fulltegning setter vi som vanlig opp venteliste og setter opp nytt kurs. 

Påmelding til ryfetten@somo.no

Legg igjen kommentar