Konstruktivt informasjonsmøte om sms

Informasjonsmøte om sms-innsamling: To løsninger – Ja takk, begge deler!

Da Stiftelsen Soria Moria gjennomførte informasjonsmøte om sms-innsamling mandag 30. august var det fullt hus og knakende god stemning. Begge de to store teleoperatørene NetCom og Telenor var til stede, og informerte om sine løsninger for sms-innsamling. De presenterte mulighetene vi har ventet på i flere år. Her har operatørene levert varene – nå gjenstår kun koordineringen dem i mellom.


CRM-løsning eller lavkostnad donasjon?

Operatørene har lansert hver sin tjeneste, og det er viktig å forstå forskjellen.

NetCom har åpnet den rent kommersielle CPA-GAS for innsamling. Det betyr at du benytter et eksisterende verktøy, der innsamling nå tillates. CPA-GAS var opprinnelig tilrettelagt for salg av tjenester som kunne konsumeres på telefonen, som f.eks. logoer, ringetoner og dill & dall. Kort sagt: Mandag forrige uke kunne du ikke selge en virtuell geit, men på tirsdag var det tillatt.

CPA-GAS er en tjeneste som kan integreres i CRM-systemer. Du kan samle inn penger, rekruttere givere, ha dialog med givere og støttespillere, og du kan legge opp til fast månedlig trekk på inntil 300 kroner pr. transaksjon. Det er ikke utenkelig at verktøyet kan brukes til å rekruttere og pleie nye og yngre givere innenfor fastgiversegmentet. Alle kan benytte CPA-GAS, både abonnenter og kontantkortbrukere. Tele2 og Network Norway støtter løsningen. Dersom Telenor også åpner for givertjenester på CPA-GAS vil man dekke nesten hele markedet.

Telenors løsning er en ren donasjonstjeneste til selvkost. Den er faktisk en leveranse på vår opprinnelige bestilling. Det er flott at vi har fått tjenesten på plass, men det trekker ned at den kun kan benyttes av Telenors abonnenter. Med en kontantkortandel på ca 25 % er det derfor mange som ikke kan benytte løsningen. Verktøyet koster kr. 10 000,- i oppstart og kr. 1000,- pr. måned. I tillegg betaler du 3,5 % av innsamlet beløp. Dette er en god pris for organisasjonene.

Samhandling mellom operatørene?

På informasjonsmøtet var det en god tone mellom Kristine Meek fra Telenor og Marius Halle fra NetCom. Vi håper nå at operatørene blir enige om følgende to punkter:

 • At NetCom velger å benytte 1990 sammen med Telenor slik at vi får økt andelen mobilbrukere som kan benytte donasjonsløsningen til ca 50 % av markedet.
 • At Telenor åpner CPA-GAS for innsamling på samme måte som NetCom. Dersom Telenor også åpner for givertjenester på CPA GAS vil man dekke nesten hele markedet.

Her finner du historikken rundt arbeidet vårt for å legge til rette for sms-innsamling i stikkordsform

 • Oktober 2008: Lasse Imrik fra Amnesty spør Tore Gullaksen om SSM kan arbeide for at operatørene tillater innsamling via sms i Norge
 • Oktober 2008: Styret i SSM vedtar oppstart
 • November 2008: Møte med Ericsson IPX i Stockholm
 • Februar 2009: SSM forespør organisasjonene hvem som ønsker å delta, ca 60 positive, skriftlige tilbakemeldinger
 • Mai 2009: Første møte med Telenor
 • Juli 2009: Første møte med NetCom. SSM etablerer arbeidsgruppe
 • Høst 2009: Andre møte med NetCom
 • Januar 2010: NetCom er klare, men vil ha med Telenor. Ønsker ikke å åpne en tjeneste som kun dekker 50% av markedet
 • Mars 2010: Rahim og Gisle til Erik Solheim, ønsket SSM på laget
 • April 2010: SSM inviterer NIR til samarbeid
 • Mai: Rahim og Gisle vant årets studentprosjekt
 • Juni: Andre møte med Telenor
 • August: NetCom og Telenor åpner for innsamling via sms

Stiftelsen Soria Moria vil sammen med organisasjonene rette en stor takk til operatørene som har kommet oss i møte og levert!

En stor takk også til Gisle og Rahim for godt utført arbeid!

3 Kommentarer til Konstruktivt informasjonsmøte om sms

Legg igjen kommentar