Ideelt Nett - faglig møteplass og tankesmie

Av Jan Olav Ryfetten – daglig leder i Stiftelsen Soria Moria

I november 2007 lanserte Stiftelsen Soria Moria en ny tankesmie i Norge. Initiativtakerne var Trond Solvang og Tore Gullaksen. Til første møte var 13 seniorer innenfor fundraisingfaget invitert til samtale om fundraising og rammevilkår for ideell inntektsskapende virksomhet i Norge. Etter tre samlinger ble satsingen dessverre lagt på vent grunnet kapasitetsproblemer.

Nå starter vi opp igjen!

Faglig forum med personlige invitasjoner

«Mange har lenge savnet et faglig forum der man kan dyrke den gode fagsamtalen og vennskapet», sier en av initiativtagerne, Trond Solvang, og fortsetter: «Vi ønsker ikke bare å møtes til uendelige debatter og seminarer, men den dypere samtalen hvor vi i fellesskap kan forsøke å finne nøkkelen til enkelte problemstillinger.»

Deltagerne til Ideelt Nett blir personlig invitert. Her skal alle representere seg selv, sin egen erfaring og kompetanse, og ikke behøve å representere et særskilt syn eller holdning fra arbeidsgiver.

Praktisk gjennomføring

Torsdag 5. november gjennomføres første Ideelt Nett i 2009. Deretter første torsdag hver måned til samme tid.

Alle samlinger vil foregå i Frivillighetens Hus i Oslo, og vi har satt en øvre grense på 15 personer. Dette for at alle skal komme til orde og bli hørt. Ideelt Nett skal være et forum der man utveksler erfaringer, ideer, og kanskje samles om felles satsinger. Man kommer ikke til Ideelt Nett kun for å få, man må også være villig til å dele.

 Tema 5. november

Første Ideelt Nett 2009 vil ha tema «Inntektssituasjonen i organisasjoner med kristent verdigrunnlag». Marius Hammer fra Tyde har tatt på seg å være ordstyrer og møteleder, og han vil presentere seg og samlingen i en senere utgave av Ideelt Sett.

Marius vil også sørge for at de 15 aktuelle gjestene blir invitert til en hyggelig lunch, kombinert med en innholdsrik faglig samtale.

 Har du innspill til tema eller noen du mener bør delta?

Vi inviterer leserne til å komme med innspill til relevante temaer og deltakere.

Legg igjen kommentar