Fagdager, seminarer og kurs

Stiftelsen Soria Moria er et ressurs- og kompetansesenter for innsamling i Norge. Det er et stort og kontinuerlig behov for faglig oppdatering i ideell sektor. Vi gjennomfører derfor kurs basert på modellen som benyttes av FRII i Sverige. Dette er hel– og halvdagskurs som omhandler relevant tematikk innenfor innsamling, kommunikasjon og ledelse. Vi henter inn eksterne kapasiteter underveis til forskjellige temaer, og vil levere oppdatert ferskvare. I tillegg fortsetter vi vår seminarserie med tittel «Jakten på de frie inntektene».

Seminarrekken «Jakten på de frie inntektene»
Dato
Tid
Merknader
       
15.01.10
11.30 – 15.30
 
05.03.10
11.30 – 15.30
 
Mobil: Nye muligheter for innsamling og giverpleie
16.04.10
11.30 – 15.30
 
 
 
 
 
 Fagdager      
03.03 - 10.03 10.00 – 15.00 To dager á 5 timer
01.03.10
09.00 – 15.00
 
Sosiale medier for organisasjoner – 10 nye plasser
03.03 – 10.03
10.00 – 15.00
To dager á 5 timer
Mars
Hele dager
Oppfølging fra seminar 5. mars
27.04.10
10.00 - 15.00
 
Sjef og leder i idell sektor – en utfordrende oppgave
   
Under planlegging
Krisehåndtering
   
Under planlegging
Samspill mellom styre og administrasjon
   
Under planlegging
Intern forankring av inntektsarbeidet
   
Under planlegging
Etikk, takk
   
Under planlegging
CSR – næringslivssamarbeid og ideelle organisasjoner
   
Under planlegging
Trender i inntektsarbeidet, nasjonalt og internasjonalt
   
Under planlegging
 

Grunnkurs i innsamling
 

Februar
 

1–2 dager
Under planlegging
Frokostmøter
     

     
Tankesmien «Ideelt Nett» avvikles den første torsdagen hver måned, men her er det kun personlig inviterte som deltar.
Seminarer og kurs linkes opp til agenda når alt er på plass.
Vi skreddersyr kurs og seminarer etter behov

Legg igjen kommentar