Deloitte kartlegger giver- og faddermarkedet i Norge

I forrige utgave av Ideelt Sett informerte vi om kartleggingen av giver- og faddermarkedet i Norge som Deloitte gjennomfører.

Det koster ikke noe verken å delta eller å motta rapporten i ettertid. Vi har fått hjelp til utforming av spørsmål fra flere organisasjoner og andre profesjonelle krefter. (se nederst i artikkelen)
  

Kartlegging av giver- og faddermarkedet i Norge

Du vil bli bedt om å svare på noen få spørsmål om faste givere i din organisasjon, i tillegg vil du trenge årsregnskapet for de to siste årene. Undersøkelsen tar ikke mange minutter, men har stor betydning for kartlegging av et marked som ingen kjenner størrelsen på. Resultatene vil bli samlet i en rapport som alle organisasjoner får tilgang til. Rapporten koster ikke noe og vil bli offentliggjort på Organisasjonsseminaret til DnB NOR i september.

Formålet med undersøkelsen

Ingen kjenner den totale størrelsen på markedet for faste givere og faddere i Norge i dag. Stiftelsen Soria Moria har tatt initiativet til en kartlegging etter oppfordring fra flere organisasjoner. Vi ønsker å tallfeste størrelsen på markedet og endringer fra år til år. Det er interessant for flere parter å få nøyaktig kunnskap om den totale størrelsen på dette markedet, ikke minst for organisasjonene.

-Det er generelt en utfordring å skaffe seg pålitelige totalmarkedstall i de markedene vi opererer, være seg faste giverprodukter, som fadderskap, eller sponsorbidrag fra næringslivet, så alle seriøse initiativ ønskes velkommen. Vi håper at rapporten fra Soria Moria og Deloitte vil bli et godt arbeidsverktøy for videre arbeid med de viktige faste giverproduktene.    

Hanne Rustad, SOS-barnebyer Norge, Leder Marked og kommunikasjon

Du kan vinne gratis deltakelse på Organisasjonsseminaret til DnB NOR!

Vi trekker en heldig vinner blant de femti første som svarer. Vinneren får delta gratis på organisasjonsseminaret med DnB NOR i september.

Hvorfor gjennomfører vi undersøkelsen nå?

En slik kartlegging vil trolig finne sted før eller senere. Det er positivt at bransjen selv tar initiativ og gjennomfører en undersøkelse der resultatene offentliggjøres. Åpenhet og transperens er grunnlaget for nødvendig tillit i innsamlingsarbeidet. Det øker tilliten mellom giver og organisasjon og kan bidra til å øke givergleden. Tilgang til en slik rapport kan forebygge negativ omtale av organisasjonene i media.

Deloitte gjennomfører undersøkelsen

For å gjennomføre kartleggingen har vi invitert Deloitte til et samarbeid og de har takket ja til oppdraget! Deloitte er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper med ca. 165.000 ansatte i 140 land. Vi er både stolte og takknemlige for samarbeidet som begge parter har store forventninger til. Totalt vil ca 140 organisasjoner bli spurt i undersøkelsen.

Hva vet vi i dag?

Pressen og Stiftelsen Soria Moria har tidligere kartlagt at det finnes ca 400 000 faste givere, men oversikten må betraktes som veiledende. Vi ønsker derfor å kartlegge hele markedet i en rapport som gjøres tilgjengelig for alle. Deling av kunnskap og informasjon er jo en av våre hjertesaker! Vi ønsker å verifisere eksisterende tall, samt innhente tall fra alle organisasjoner som har faste givere.

Følgende har bidratt med verdifull kompetanse og innspill

  • Deloitte
  • Svein Åge Johanson – Pro Fundo
  • Tore Gullaksen – Styremedlem Stiftelsen Soria Moria – Bring Dialog
  • Representanter fra PLAN-Norge, SOS-Barnebyer, UNICEF og Redd Barna

Tusen takk for at dere har deltatt i møter og samtaler, og takk for alle gode innspill!

2 Kommentarer til Deloitte kartlegger giver- og faddermarkedet i Norge

Legg igjen kommentar