TV-aksjonen 2011 til Folkehjelpa

Bjørn Pettersen

 

Folkehjelpa er tildelt NRKs TV-aksjon neste år. Temaet er naturlig nok kampen mot klasevåpen og miner. Folkehjelpa har en stor bredde i sitt arbeid internasjonalt: det er rettighetsarbeid, utvikling og demokratibygging i bredt monn, tuftet på partnerskap.I tillegg er Norsk Folkehjelp en stor aktør i Norge, med alt fra førstehjelp og beredskap til flyktingmottak og frivillighetssentraler. Men, det unike med Folkehjelpa er den sterke posisjonen organisasjonen har skaffet seg både nasjonalt og internasjonalt som spydspiss i kampen mot miner og klasebomber. Legg også til at det er en uredd aktør som leverer gode resultater med konkret rydding og fjerning av dritten som ligger igjen etter krig. Kan vi håpe på en TV-aksjon som også er litt uredd neste år? 

Ideelt sett gratulerer og merker seg at en TV-søknad med et spisset budskap igjen har fått tilslaget.

1 Kommentar til TV-aksjonen 2011 til Folkehjelpa

Legg igjen kommentar