Stiftelsen Soria Moria kartlegger størrelsen på det norske giver- og faddermarkedet.

Hvor stort er markedet for faste givere og faddere i Norge?

Det er et godt spørsmål som ingen pr. i dag kan besvare. Stiftelsen Soria Moria ønsker derfor å kartlegge størrelsen på det norske markedet for faste givere og faddere målt i antall fadderskap og kroner. Det er interessant for flere parter å få nøyaktig kunnskap om den totale størrelsen på dette markedet i Norge, ikke minst for organisasjonene.

Minst en milliard kroner årlig?

Vi snakker om et marked i størrelsesorden 1 milliard kroner årlig som ingen har en samlet oversikt over. Både Bistandsaktuelt og Stiftelsen Soria Moria har innhentet noen tall tidligere, men oversikten må betraktes som veiledende. Vi ønsker derfor å kartlegge hele markedet i en rapport som gjøres tilgjengelig for alle. Deling av kunnskap og informasjon er jo en av våre hjertesaker!
Vi inviterer forskjellige fagmiljøer som kan bidra med bakgrunnsinformasjon. Faglig leder Svein Åge Johanson i Profundo kan mye om fast givertjeneste og han er glad for at Stiftelsen Soria Moria inviterer til samarbeid om kartlegging av dette markedet. -Dette er tall hele bransjen har ventet lenge på, sier han.

Deloitte tar oppdraget

For å gjennomføre kartleggingen har vi invitert Deloitte til et samarbeid og de har takket ja til oppdraget! Deloitte er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper med ca. 165.000 ansatte i 140 land. Vi er både stolte og takknemlige for samarbeidet som begge parter har store forventninger til.

Hvor og når?

Deloitte vil sende ut undersøkelsen før St. Hans. Vi ser så for oss en presentasjon av resultatene på DnB NOR sitt årlige organisasjonsseminar 15-16. september, og på en pressekonferanse dagen etter.

Rammer og forutsetninger

Vi skal sette sammen undersøkelsen med definisjoner og begreper med det aller første. Har du lyst til å mene noe eller komme med innspill kan du benytte kommentarfeltet og dele med alle, eller du kan sende en e-post til ryfetten@somo.no

Legg igjen kommentar