Status: Hva har vi gjort i 2009?

Stiftelsen Soria Moria er et ressurs- og kompetansesenter for ideelle organisasjoner. Vi har satt opp en oversikt over utført arbeid i 2009 og er godt fornøyd med oppnådde resultater så langt! 

 

Dette har vi gjort i 2009: 

Web: 

Driftet egne nettsteder samt opprettet ny hjemmeside. 

Ideelt Sett: 

Utgitt 38 utgaver av nyhetsbrevet ”Ideelt Sett” og søkt opptak i Fagpressen. 

«Jakten på de frie inntektene»: 

Gjennomført tre halvdagsseminarer i seminarrekken ”Jakten på de frie inntektene”. 

Felles testamentkampanje: 

Videreført prosjektet rundt felles testamentkampanje for ideelle organisasjoner. Vi har samarbeidet tett med Norstat og Apeland Informasjon bl.a. om undersøkelsen om testamentvillighet i befolkningen, dybdeintervjuer med testatorer. 

Frivillighetens Hus: 

Etablert samarbeid med Frivillighetens Hus. Startet etableringen av et ressurs- og kompetansesenter for ideelle organisasjoner. 

Fagdager: 

Startet serien med egne fagdager. Fagdag om sosiale medier ble en suksess som har blitt gjennomført tre ganger. 

Kjøpsutløste donasjoner: 

Gjennomført en felles undersøkelse om kjøpsutløste donasjoner i samarbeid med AC Nielsen, samt seminar i forbindelse med undersøkelsen. 

Innsamlingsforum i Stockholm: 

Samarbeidet med FRII om Innsamlingsforum i Stockholm. Stiftelsen Soria Moria er norsk koordinator og sitter i planleggingsgruppen til konferansen. 

Organisasjonsseminaret: 

Samarbeidet med DnB NOR om Organisasjonsseminaret. Stiftelsen Soria Moria bidrar med faglig innhold, foredragsholdere, mm. 

Innsamling via mobil: 

Tatt initiativ til- og arbeidet for en ny innsamlingskanal via mobil, CPA. Etablert arbeidsgruppe, etablert relasjoner med operatører og leverandører. 

Praksisendring hos Innsamlingskontrollen: 

Tatt initiativ til- og påvirket Innsamlingskontrollen til praksisendring rundt beregning av formålsprosent. 

Mye hjelp til mange:  

Utført service i form av hjelp og bistand til organisasjoner i form av hjelp til faglige spørsmål, praktiske problemer og små & store utfordringer forbundet med innsamling. 

International Fundraising Congress: 

Deltatt på IFC og hentet hjem masse nye impulser. Styremedlem I Stiftelsen Soria Moria, Tore Gullaksen, er norsk koordinator og kontaktperson for konferansen. 

Media: 

En god del medieoppslag om mange saker. 

Ønsker du mer informasjon, kan du benytte søkefeltet øverst på siden. 

Legg igjen kommentar