På tide med samarbeid om CPA

Stiftelsen Soria Moria har invitert Norges Innsamlingsråd til koordinering og samhandling mot teleoperatørene for å få på plass en egnet innsamlingsløsning for mobil. Mange organisasjoner har stilt spørsmål om hvorfor det ikke er noe samarbeid mellom aktørene. Vi ønsker selvsagt samhandling og har, på samme måte som tidligere, oversendt en formell invitasjon til Innsamlingsrådet.
Historikk i kortversjon

Stiftelsen Soria Moria tok initiativ til å etablere en egnet innsamlingsløsning for mobil (CPA) i oktober/november 2008. Vi fikk raskt et skriftlig mandat fra ca 60 organisasjoner i februar/mars 2009 og har arbeidet jevnt og trutt siden da. Vi har etablert en arbeidsgruppe, gjennomført flere møter med operatører og leverandører. Vi har etablert relasjoner i bransjen. Det ble mer fokus og fortgang på saken i mars da Erik Solheim skrev brev til Jon Fredrik Baksaas i Telenor der han ba om at operatørene åpner for innsamling via mobil. (se egen sak i Ideelt sett)

Veien videre

Stiftelsen Soria Moria har hatt en positiv og konstruktiv dialog med representanter for Telenor i lang tid, og hadde denne uken en samtale der det på ny kom positive signaler fra operatøren. Vi er imidlertid urolige dersom organisasjonene ikke fremstår samlet i denne prosessen. Da risikerer vi at operatørene ber oss gå hjem og koordinere våre innspill.

For ordens skyld vil vi presisere at Stiftelsen Soria Moria utelukkende arbeider for å få på plass en innsamlingsløsning som er tilpasset ideelle organisasjoner. Stiftelsen har ingen kommersielle interesser i satsingen.

Kommentar fra Telenor

Telenor har vært forsiktige med offisielle kommentarer i denne saken, men vi fikk følgende hyggelige hilsen for en tid tilbake.

Telenor takker for gode diskusjoner og nyttige innspill fra Stiftelsen Soria Moria.
Telenor har som eneste aktør i markedet etablert givertelefon. Dette er en velfungerende tjeneste som er ypperlig i forbindelse med innsamlingsaksjoner. Derfor har vi ønsket å fastholde en slik løsning. I forbindelse med Haiti-aksjonen ringte i løpet av to timer 110.00 nordmenn givertelefonen. 9,5 millioner kroner kom inn i løpet av en drøy halvtime. Den fungerer. Men vi lytter til innspill fra omverdenen, og har tatt med oss argumentene fra Stiftelsen Soria Moria og andre. Vi tar nå en skikkelig gjennomgang av temaet internt, men har ennå ikke konkludert her. Innspillene vi har fått, er til stor hjelp i vurderingen.

Da gjenstår det for oss å stå samlet i den videre prosessen. Husk at de ideelle organisasjonene ikke er alene når det gjelder innsamling via mobil. Det er kun et tidsspørsmål før den politiske fundraisingen er på plass i alle partier. Det samme gjelder idrett, kultur og andre store samfunnsinstitusjoner.

Legg igjen kommentar