Samfunnsansvar – et godt argument

Av Pål Stensaas

Tidligere journalist, ansvarlig redaktør og kommunikasjonssjef med ansvar for CSR i Norske Skog.

Næringslivet i Norge har fått et tydelig varsku fra myndighetene om å arbeide mer målrettet med sitt samfunnsansvar. Det gir også frivillige organisasjoner et argument og en mulighet.

Bedriftens samfunnsansvar omfatter mennesker, miljø og samfunn. I Stortingsmelding nr. 10 (2008–2009) er listen lagt; Næringslivet i Norge skal bli blant de aller beste i verden.

Frivillige organisasjoner bør sette seg inn i hva stortingsmeldingen beskriver. Her kan det ligge mange gode argumenter for å utvikle samarbeidsmodeller og finne felles mål.
Reaksjonene har overraskende vært få og lite positive på stortingsmeldingen, men det kan straffe seg å ignorere myndighetenes ambisjoner. Hvis intet skjer, kan det komme lovpålegg om rapportering etter internasjonale standarder slik det er i våre naboland Sverige og Danmark.
 
Kritikerne mener at regjeringen ikke går langt nok, stiller ikke krav og fremmer ikke lovforslag.  Et slag i luften, blir det sagt. Men det er for arrogant og lettvint å ignorere budskapet fra regjeringen hvis næringslivet fortsatt ønsker frihet til å sette sin egen standard.
Selv om den konstruktive debatten er uteblitt er det likevel håp om at en større del av næringslivet til syvende og sist tar til seg regjeringens ambisjoner.
Denne stortingsmeldingen er viktig fordi den gjør CSR til offisiell næringspolitikk. Tema er på den politiske agenda, og når man tenker på de diskusjoner man har hatt i forbindelse med klimatoppmøtet i København, så vil samfunnsansvar som en del av bedriftens kjernevirksomhet bli ytterligere aktualisert gjennom nødvendige miljøtiltak og bekjempelse av fattigdom og korrupsjon.

Meldingen er anbefalt lesning for alle styrerepresentanter, bedriftsledere og tillitsvalgte. Budskapet er: Vær proaktiv, ikke sitt og vent på at det om noen år kommer lovpålegg. Ta en offensiv holdning til hvordan bedriften skal praktisere sitt samfunnsansvar. Dette gjelder ikke bare de største selskapene, men alle som driver en virksomhet.

Frivillige organisasjoner er intet unntak. De må også stå støtt på et verdigrunnlag, ha en miljøpolicy, retningslinjer for etikk og hvordan man skal forholde seg til sine medarbeidere når det gjelder menneskerettigheter, helse og sikkerhet, osv.
Målbevisst og dokumentert samfunnsansvar styrker profilen. Det er viktig for å kunne rekruttere de alle beste og mest bevisste medarbeiderne, og det kan være et konkurransefortrinn.
Vi liker å tro at vi allerede er best i klassen – men det er langt igjen.

En erklært samfunnsansvar – standard er lite verdt hvis den ikke praktiseres og blir forstått av alle ansatte – og omverden.

Legg igjen kommentar