Møte i arbeidsgruppen for felles testamentkampanje

Arbeidsgruppen møtes hos Apeland Informasjon for gjennomgang av forslag til gjennomføring av kampanje. Siste møte før søknad om finansiering sendes ut.

Adresse for dagen er Skjelden 1, Høvik.

Legg igjen kommentar