Facebook gir suksess for Stiftelsen Organdonasjon

Vinteren 2010 oppdaget Organdonasjon at deres Facebook-side, uten noe form for aktiv verving, hadde vokst til 16 000 tilhengere. Ved å legge en strategi for videre utvikling dro de inn 53000 nye medlemmer på to uker.Stiftelsen Organdonasjon opprettet høsten 2009 sin egen fan-side www.facebook.com/organdonasjon. Siden var i utgangspunktet etablert for å reservere navnet og gi organisasjonen et ansikt utad også på Facebook. Kun info om hva stiftelsen jobbet for og linker til hjemmesiden var tilgjengelig. Vinteren 2010 oppdaget man at siden, uten noe form for aktiv verving, hadde vokst til 16 000 tilhengere. Troels N. Mathisen og Truls Zimmer, begge informasjonskonsulenter i Stiftelsen Organdonasjon, begynte da å utarbeide en strategi for videre bruk av siden. Grunnen til at man fokuserte på bruk av FB-side og ikke gruppe, var de tekniske mulighetene for å legge til grafiske elementer og de løsningene FB har laget for spredning av informasjon sendt fra siden til medlemmene. Etter å ha sett MA-ungdommens suksess med deres FB-sider, begynte man å forstå at det var et marked for å nå ut enkelt til mange mennesker.

Ideen bak etableringen av siden var at man skulle få:

-          riktig informasjon fra en legitim avsender (Stiftelsen Organdonasjon)

-          lett tilgang til det viktigste (donorkort/informasjon)

-          resultat av analyser av besøksmønster på hjemmesidene.

-          avkrefting av myter rundt organdonasjon.

-          få frem at samtalen med familie er viktigst.

-          økt bevissthetsnivået rundt Stiftelsen Organdonasjon som organisasjon.

Lansering av nydesignet side, med interaktivt innhold, ble gjort da gruppen passerte 20 000 tilhengere. Man kunne se at prosessen med å integrere elementene på siden og dermed gjøre den mer interessant, førte til en raskere økning av tilhengere dagene før lanseringen.

7. april kl 12.30 ble det sendt ut oppfordring til alle tilhengere om å få venner til å ta stilling til organdonasjon. Første døgnet økte gruppen med 10 %. Etter fire dager hadde siden doblet seg og passerte 40 000 tilhengere. Økningen fortsetter og aktiviteten på siden er enorm. Dette gir utfordringer i forhold til tidsbruk. Da Stiftelsen Organdonasjon valgte bevisst å gå inn på dette feltet, ble det også satt av tid til vedlikehold og oppfølging av sidene. I løpet av de første dagene har man besvart ca 50 henvendelser av ulik art. Ideen bak dette er å gå aktivt ut i begynnelsen, for å spre riktig kunnskap hos tilhengerne, og på den måte skape en internjustis blant sidens medlemmer, slik at de som er der kan besvare hverandres spørsmål. Dette har vist seg å fungere, og tilhengerne besvarer og kommenterer hverandres innlegg.

Sosiale medier kan virke som den perfekte arena for å fronte ikke kommersielle temaer, som organdonasjon. I forhold til organdonasjon er det viktigst at man har tatt den viktige samtalen med sin familie og sine venner. Facebook er stedet der man interagerer daglig med venner og kjente, og man lett kan tilkjennegi sine holdninger og hjertesaker. 

I så måte er FB en perfekt arena for å tilkjennegi sin holding til organdonasjon.

Legg igjen kommentar