Kjøpsutløste donasjoner - godhet som konkurransemiddel?

Stiftelsen Soria Moria gjennomfører et seminar om kjøpsutløste donasjoner fredag 15. januar. Seminaret finner sted i Kirkegt. 18, Oslo, i lokalene til DnB NOR i tidsrommet 11.30 – 15.30. Ingen flere presentasjoner av case – nå spør vi kremmere, produsenter og analytikere. Hva mener de? Er det liv laga for denne type hverdagsfilantropi i Norge? Kan vi skape en sosial innovasjon ved å samarbeide med varehandelen? Er norske forbrukere interessert i å bidra til privat samfunnsansvar?

 Nå knekker vi koden rundt kjøpsutløste donasjoner!

Seminaret har fokus på hvordan organisasjonene kan oppnå inntekter fra kjøpsutløste donasjoner. Vi har drøftet saken mange ganger tidligere, men ikke spurt dagligvarehandelen hva de mener, vi har ikke spurt merkevareprodusentene hva de mener og vi har aldri spurt analysebyrået AC Nielsen hva de mener. Derfor spør vi like godt alle sammen den 15. januar, og håper på mange gode svar.

Les også om funnene i rapporten fra AC Nielsen og bli inspirert!

Sosial innovasjon eller frontkolllisjon mellom børs og katedral?

Dagligvarehandelen har som formål å tjene penger ved å selge varer til høyest mulig pris. Vi vet at en stor andel forbrukere ønsker å bidra til rettferdig og etisk handel.

Aktuelle utfordringer:

  • Hvordan kan katedralen nærme seg børsen, eller hvem nærmer seg hvem?
  • Kan man selge mer varer ved å benytte filantropi i markedsføringen? Hvem sitter på nøkkelen?
  • Er det kjeder og varemerkeprodusenter, eller organisasjoner og formål som bør komme opp med gode konsepter?
  • Vet vi sikkert at en vare vil selge mer dersom den får et godhetens merke på seg, eller er det noe vi tror?
  • Er kundene i det hele tatt interessert? Det finnes mye storhet i små gjerninger, men begrepet «Hverdagsfilantropi» er ennå ikke etablert i Norge. Hvordan kan forbrukerne påvirkes til å gjennomføre aktive grep?

Agenda (forbehold om justeringer)

Lunch fra 11.30

Velkommen og innledning presis 12.00

Bjørn Kløvstad, Informasjonsdirektør COOP

Bjørn har lang fartstid i dagligvarebransjen og en fortid i ideell sektor. Han har kunnskap om hvordan kjedene tenker og kjenner forbrukernes adferd.

 Cecilie Kløvstad, AC Nielsen

I mer enn 80 år har Nielsen hjulpet bedrifter og organisasjoner med å ta bedre beslutninger gjennom faktabasert innsikt og rådgivning. Cecilie er opptatt av- og engasjert tematikken rundt kjøpsutløste donasjoner. Hun vet det meste som er verdt å vite om forbrukeradferd. (Til orientering, før du spør:Hun er ikke i slekt med Bjørn Kløvstad fra COOP……)

Peggy Brønn, Handelshøyskolen BI

Peggy er førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI og har brent for saken i mange år. Hun holdt foredrag med tittel: «Kjøpsutløste donasjoner, den nye inntektskilden» på Organisasjonsseminaret med DnB NOR. Etter at markedsføringsloven ble endret er det nå tillatt å markedsføre produkter hvor en andel av kjøpesummen tilfaller en god sak. Likevel har det ikke blitt markedsført mange slike produkter. Hvorfor nyttiggjør ikke varehandelen seg bedre av denne form for markedsføring?

Steinar J. Olsen, Stormberg

Stormberg har lykkes med godhet som konkurransefortrinn. De har operert med kjøpsutløste donasjoner lenge og har integrert «Godhet» i hele sin sitt markedsførings- og salgsapparat. Hva kan organisasjonene lære? Olsen deler gjerne sine erfaringer.

Øyvind Kvalnes, filosof

Øyvind Kvalnes vil stille spørsmål og komme med kommentarer underveis. Hva med etikken? Hvilke problemer kan vi støtte på når vi bygger en bro mellom børs og katedral?

Vi legger opp til dialog, debatt og meningsytringer med deltakerne.

Seminaret er gratis for organisasjoner som er tilknyttet Stiftelsen Soria Moria.

 Meld deg på

1 Kommentar til Kjøpsutløste donasjoner

Legg igjen kommentar