Ideelt Sett er tatt opp som medlem i Fagpressen

Ideelt Sett styrker sin posisjon som ledende kunnskaps- og nyhetsformidler for ideell sektor gjennom medlemskap i Fagpressen. Bjørn Pettersen har tiltrådt som ny redaktør. Han har lang fartstid i frivillig sektor, blant annet som informasjonssef i Norsk Folkehjelp. Daglig leder i Stiftelsen Soria Moria (SSM) har fungert som konstituert redaktør en periode, men får nå frigjort mer tid til drift og videre utvikling av SSM.

Ideelt Sett – ledende nyhetsbrev for ideell sektor siden 2005

Ideelt Sett så dagens lys første gang i november 2005. Siden den gang har tre forskjellige redaktører utviklet nyhetsbrevet til å bli det ledende bransjeorganet for innsamling, rammevilkår, kommunikasjon og ledelse for ideelle organisasjoner i Norge. Ideelt Sett har pr. april 2010 over 1200 mottakere! Målgruppen er primært ansatte i organisasjoner, leverandører og andre som har interesser i sektorens rammevilkår eller stoff av innsamlingsfaglig karakter. Stiftelsen Soria Moria er utgiver av Ideelt Sett.

Vi får stadig flere lesere!

Antall lesere øker, noe som bl.a. skyldes stort behov for faglig oppdatering samt jakt på nye inntektskilder. Ideelt Sett har fokus på informasjon, nyheter, debatt og faglig oppdatering innen fundraising og rammevilkår for ideell og samfunnsnyttig sektor. Styrken til Ideelt Sett er nøytralitet og uavhengighet, vi tør ta debatten der f.eks. konsensusprinsipper får andre til å tie.

Deling av kunnskap styrker hele sektoren

Vi ønsker å styrke og videreutvikle merkevaren Ideelt Sett. Ta gjerne kontakt dersom DU ønsker å bidra.

Legg igjen kommentar