Fagdager om sosiale medier for organisasjoner - tredje runde

Stiftelsen Soria Moria har nå kjørt 2 runder med praktisk kurs i sosiale medier for organisasjoner med kun 10 plasser pr kurs. Begge ble fulltegnet i løpet av få timer! Vi kjører derfor i gang runde nummer tre. 5 plasser er allerede fylt opp med interesserte som ikke kom med sist. Det er førstemann til mølla som vanlig.Digital Natives as er ansvarlig for faglig gjennomføring. Alle deltakere må ha med PC da opplegget er basert på at deltakerne ikke bare skal lytte, men at vi skal lære gjennom aktivt å jobbe oss igjennom de mest aktuelle sosiale mediene. Kurset er på totalt 10 timer fordelt på 2 dager.

Dag 1: Onsdag 14. april kl 11:00 – 16:00

Dag 2: Onsdag 21. april kl 11:00 – 16:00

Pris er kr 1.900,- pr deltaker inkludert lunch begge dager. Adresse er Frivillighetens Hus, C.J. Hambros Plass 5, Oslo.

Påmelding til ryfetten@somo.no

Agenda dag 1

11:00 – 11:30 Lunch

11:30 – 13:00 Hva er sosiale medier og hvordan kan din organisasjon utnytte disse?

Vi begynner med å få en oversikt hva sosiale medier egentlig er, hvilke som er mest relevante og hvordan din organisasjon kan utnytte disse til ulike formål.

13:00 – 14:00 Prosess for å komme i gang

Skal du ta fatt på en reise i ukjent terreng er det en stor fordel å vite hvor du skal, samt ha en plan for hvordan du skal komme dit!  

Digital Natives har utviklet et rammeverk for utvikling av strategi for sosiale medier. Rammeverket er benyttet av både ideelle organisasjoner og bedrifter. I denne seansen vil vi gjennomgå hva du må ta høyde for i planleggingen og hvordan omsette teori til praksis. Grovt sett er en slik prosess inndelt i 3 faser:

  1. Forutsetninger som må være tilstede før oppstart
  2. Utvikling av strategi/plan for hvordan dere skal rekruttere, utvikle og beholde støttespillere
  3. Operasjonalisering

14:00 – 15:00 Gjennomgang av case med diskusjon

Vi gjennomgår så en case fra A-Å, med andre ord et praktisk eksempel fra en organisasjon som har vært igjennom ”Prosess for å komme i gang”. Vi legger opp til spørsmål og diskusjon underveis.

15:00 – 16:00 Facebook

Facebook er det sosiale mediet med flest brukere i Norge. Fra tidligere kurs har vi erfart at dette er et naturlig sted å starte for mange organisasjoner.

Vi begynner med gjennomgang av muligheter og sjekkliste på kritiske suksessfaktorer. Deretter tar vi en praktisk gjennomgang av hvordan du setter opp en god side for din organisasjon.

Hjemmelekse
Vi håper alle setter av tid til å jobbe med det vi gjennomgikk på dag 1 hver for seg.

Ved videre arbeid på egenhånd vil det garantert dukke opp spørsmål av både teknisk, praktisk og strategisk art. Dere er helt sikkert ikke alene om å lure på dette. Spørsmål meldes derfor inn til kursleder og gjennomgås i plenum på dag 2.

Agenda dag 2

11:00 – 11:30 Lunch

11:30 – 13:00 Plenumsdiskusjon av spørsmål og problemstillinger fra Dag 1

Vi begynner det faglige innholdet dag 2 med gjennomgang og diskusjon av spørsmål innmeldt av deltakere i etterkant av dag 1.

13:30 – 14:00 Twitter

Twitter har fått mye medieoppmerksomhet til tross for at relativt få har fanget essensen. Vi tar en praktisk gjennomgang av hvordan Twitter benyttes og mekanismene fungerer.

14:00 – 14:30 Deletjenester

Under samlebetegnelsen ”deletjenester” har vi samlet YouTube, Flickr og SlideShare. Vi vil spesielt fokusere på hva som er poenget med å benytte disse når du har funksjonalitet for både bilder og video i andre sosiale medier og på hjemmesiden.

14:30 – 15:00 Blogg

Mange forbinder blogg med 14 år gamle jenter som legger ut sin dagbok på nett. Blogg er vesentlig mer og byr på mange spennende muligheter for organisasjoner!

15:00 – 15:30 Bruk av sosiale medier B2B

Vi tar en gjennomgang av hvordan Sosiale Medier kan benyttes når organisasjonens målgruppe er bedrifter og ikke privatpersoner.

15:30 – 16:00 Spørsmål og diskusjon

Vi avslutter med spørsmål og diskusjon av det vi har gjennomgått på kurset.

Legg igjen kommentar