Dobbelt så mye fra testamentariske gaver som fra næringslivet

Ideelle organisasjoner i Norge mottar dobbelt så mye i testamentariske gaver som fra samarbeid med næringslivet. Forholdstall er ca 600 millioner fra testamentariske gaver og 3oo millioner fra næringslivet. Arbeidsgruppen for felles testamentkampanje blir kalt inn til et nytt møte i løpet av få dager.

Mange organisasjoner legger ned mye tid, krefter og arbeid for å hente inntekter fra næringslivet. Det er et viktig satsingsområde, men vi må ikke glemme at inntektene fra testamentariske gaver er dobbelt så store sammenlignet med inntekter fra næringslivssamarbeid.

Vi forventer sterk økning i testamentariske gaver i årene som kommer. Arbeidsgruppen som planlegger en felles testamentkampanje blir kalt inn til en samling i løpet av en ukes tid. Agenda blir å avgjøre hvem som skal være avsender av kampanjen, hvilke samarbeidspartnere vi ønsker, hvilke organisasjoner som ønsker å delta, eventuell ekstern finansiering, osv. Apeland Informasjon er fremdeles samarbeidspartner på kommunikasjon. Vi har store forventinger til samarbeidet.

Publikum vil vite mer

Undersøkelsen om testamentvillighet i befolkningen og dybdeintervjuene i regi av Apeland har også avdekket et stort informasjonsbehov hos publikum.

Jølstadgruppen har åpnet mange dører på gløtt ved å annonsere for sine tjenester, og det er interessant å konstatere at de ikke har mottatt en eneste klage på sine annonser. Her finner du siste annonse fra Jølstad med tittel ”Nye testamenter” – den er flott!

Legg igjen kommentar