På tide med en oppdatering av TV-aksjonen på NRK?

TV-aksjonen har solide røtter i Norge. Den ble etablert i 1974 og står som et statisk symbol på nasjonal dugnad, giverglede og raushet. Det siste stiller jeg meg for øvrig litt undrende til: Hvor raust er snaut 200 millioner i gave fra et av verdens rikeste folk? Det tilsvarer snaut 50 kroner pr. innbygger.

Det er på høy tid med en oppdatering og revitalisering av konseptet
TV-aksjonen er basert på et gammelt tankesett der dugnadsbegrepet var sentralt. Man må skaffe til veie 100 000 bøssebærere og alt er konsentrert rundt et bidrag der og da. Man forutsetter at folk er hjemme og at de har kontanter tilgjengelig. Den utvalgte organisasjon får tilført et par hundre millioner til sine prosjekter, i tillegg til noen titalls timer sendetid med fokus på egen virksomhet.

På NRKs eller organisasjonenes premisser?
Det kan virke som TV2 er mer oppdatert med sin innsamlingsform. De tenker langsiktighet i form av f.eks. fadderverving. Dette gir organisasjonen langsiktige og forutsigbare inntekter. De har et stort behov for faste givere og langsiktige relasjoner, noe som gir mer trygghet, forutsigbarhet, og større økonomisk uavhengighet fra Staten. NRK har holdt på sitt prinsipp om bøssebærere og kontanter der og da.

Faste givere er gull verdt
Flyktninghjelpen fikk drøyt 7500 faste givere under artistgallaen på TV2 i fjor. Dersom vi antar at disse gir kr. 200,- hver pr. måned, gir dette årlige inntekter på 18 millioner kroner. De samme 7500 giverne ville kanskje bidratt med maksimum 375 000 kroner under TV-aksjonen til NRK (Snitt på kr. 50 er høyt i en bøsseaksjon) Selv om vi dobler snittbeløpet i en bøsseaksjon til kr. 100 er forskjellen likevel formidabel.

Fremtidens innsamling på TV?
Vi vil trolig se:

  • Mer interkativietet
  • Mer show
  • Digitale, nettbaserte bøsser
  • Givermulighet via mobiltelefon (stadig færre har kontanter hjemme)
  • Giverkonsepter som bygger langsiktige relasjoner mellom organisasjon og giver

Noen må ta debatten
Kanskje Stiftelsen Soria Moria skal gjennomføre en debatt der vi inviterer representanter fra begge TV-kanaler? Hvordan tenker de? Er de åpne for å lytte til organisasjonenes behov?
Dersom interessen er der, tar vi gjerne utfordringen på et av våre seminarer.

Givergleden er i utakt med velstandsutviklingen
Dette eksemplet har jeg benytter i mange sammenhenger og det går nok aldri ut på dato:

Tro det eller ei, men i 1946 samlet nordmenn inn 103 millioner kroner til Nasjonalhjelpen. I følge Statistisk Sentralbyrå tilsvarer 103 millioner kroner i 1946 over 1,7 milliarder i dag. Noe å tenke på? (Kilde: Lasse Dyrdal, NRK. Intervju i Aftenposten 14. januar 2007)

Her finner du flere kritiske innspill til TV-aksjonen som innsamlingsform.

Legg igjen kommentar