Hverdagsfilantropi i praksis

Kjøpsutløste donasjoner
Til tross for at markedsføringloven nå tillater denne typen inntekter, har vi ikke sett mange gode eksempler på fenomenet. Brødet i regi av Stine Sofies Stiftelse er et hederlig unntak, men vi som betrakter det hele fra sidelinjen ser muligheter hver dag. Hvorfor er det så få som tar aktivt grep?

Egen post på Organisasjonsseminaret til DnB NOR
DnB NOR gjennomfører sitt årlige organisasjonsseminar 16-18 september, og dit kommer førsteamanuensis Peggy Brønn fra Handelshøyskolen BI. Hun stiller spørsmålene:
«Hvorfor nyttiggjør ikke varehandelen seg bedre av denne form for markedsføring?»
«Hvilken form for samarbeid bør ligge til grunn for en kjøpsutløsende donasjon?»

Vi følger opp med egen Workshop senere i høst
Organisasjonsseminaret markerer starten på en satsing på kjøpsutløste donasjoner utover høsten. Stiftelsen Soria Moria ønsker å gjennomføre en workshop der vi inviterer representanter fra varehandel, merkevareprodusenter, forbrukere og organisasjoner til debatt om tematikken.
En av utfordringene er hvordan man blir en attraktiv børs for katedralen, eller motsatt. Vi vet at en stadig større andel forbrukere ønsker å bidra til rettferdig handel. Det blir opp til organisasjonene å knekke koden slik at de kan kontakte kommersielle aktører og bidra til et samarbeid som gagner alle parter.

Forbrukerne må også skoleres – 127 milliarder kroner utgjør mye makt!
Utfordringen ligger i å gjøre forbrukerne oppmerksomme på hvor mye makt de faktisk besitter. I 2008 ble det omsatt dagligvarer i Norge for 127 milliarder kroner.
En av våre viktigste oppgaver blir å gjøre forbrukerne bevisste på følgende enkle mantra:

«Hver gang du bruker penger avgir du en stemme for hva slags verden du ønsker»

Så enkelt, og så vanskelig!

Vi sees på Organisasjonsseminaret og etterfølgende workshop om tematikken.

Legg igjen kommentar