International Fundraising Conference

Verdens største kongress for innsamlere!

Sett av dagene 18 - 21. oktober 2011. Da samles fundraisere fra over 60 land til «The 31th International Fundraising Congress». Kongressen er verdens største arena og møteplass for alle som arbeider med innsamling.

Velg mellom 3 eller 4 dager
Du kan velge mellom å delta i 3 dager, eller du legger til en 4. dag og deltar på en forhåndspåmeldt ”Masterclass”. Dersom du melder deg på 4 dager (og er tidlig ute), kan du reservere overnatting på selve konferansehotellet. Da er det lettere å utnytte mulighetene for nettverksbygging.

Last ned brosjyre om verdens største innsamlingskongress!

For mer informasjon kan du kontakte IFC sin norske kontakt; Tore Gullaksen  på telefon 90974610, eller på mail tore@crn.no

Dette er en unik mulighet til å få skikkelig faglig påfyll, ideer til nye innsamlingsaktiviteter, samt kontakter verden over for videre oppfølging.

Her finner du en invitasjon til konferansen med litt praktisk informasjon – vel verdt å lese!

Legg igjen kommentar