Stiftelsen Soria Moria inviterer til Mobilskolen 2012

Mobilen har utviklet seg til å bli et fantastisk verktøy for organisasjonene, men enkelte organisasjoner sitter ”på vent” grunnet usikkerhet rundt valg av samarbeidspartnere, hvordan komme i gang, etc. Andre trenger mer kunnskap for å komme videre. Det er en krevende øvelse å holde seg oppdatert på teknologi og muligheter med mobil.

Les mer…

Velkommen til International Fundraising Conference 2012!

Fra 16. til 19. oktober gjennomføres International Fundraising Conference 2012. Konferansen representerer ”State of the art” innen fundraising, og mange reiser hit for å dele kunnskap, bygge nettverk og finne ut hva som skjer på innsamlingsfronten utenfor lille Norge. Kongressen er verdens ledende innsamlingskongress med over 1000 deltakere fra 60 land.

Deltakere i Soria Morias nettverk får £100 i rabatt!

Les mer…

Fundraisingkonferansen til DNB 2012

Sett av torsdag 6. september 2012. Da gjennomfører DNB sin årlige fundraisingkonferanse. Arbeidsgruppen har startet planleggingen og vi melder fra så snart det er mer å melde. I mellomtiden kan du lese om årets konferanse her.

Programmet for 2011 finner du her

Norges første store internasjonale sponsorkonferanse

Lars Brocksted Svendsen

Ideelt Sett har skrevet mange artikler om sponsing, næringslivssamarbeid, CSR – kjært barn har mange navn. Sponsing er den hurtigst voksende kommunikasjonskanal, større enn TV-reklame. Organisasjonene mottar ca. 300 millioner kroner årlig. Dette er kun ca. 10 % av markedet, men det er sterkt økende. Sponsing er et eget fag. Det handler ikke om innsamling og milde gaver.

Les mer…

Organisasjonsseminaret til DnB NOR i nytt format, meld deg på 8 september!

Den gode fagsamtalen

Det tradisjonelle organisasjonsseminaret med DnB NOR har i 12 år vært den årlige, norske møteplassen for organisasjoner der det drøftes fag, kommunikasjon, strategi, rammevilkår og ikke minst inntektsskapende arbeid. Etter 12 årlige seilaser til København har banken valgt å trekke på land og endre formatet på seminaret.

Les mer…