Testamenter og arv 26.03.09

Vi fortsetter der vi avsluttet vårt seminar om testamentariske gaver 29. august i fjor.

Målsettingen til Stiftelsen Soria Moria er å gjøre tematikken mer inkluderende og åpen. Vi vil være en nøytral aktør i diskusjonen, ikke bare en arenabygger. En av forutsetningene for å komme videre, er at vi tilegner oss kunnskap og fakta om holdninger til testamenter og arv. Vi har derfor gjennomført en undersøkelse der vi har stilt 1000 personer 10 spørsmål om arv, testamenter og støtte til ideelle organisasjoner.

De store forskjellene på hvor langt organisasjonene har kommet i arbeidet med arv stiller krav til at vi må jobbe på flere nivåer samtidig. Vi vil arbeide med en profesjonalisering hos organisasjonene i form av kompetanseheving og tilgjengelighet. Målsettingen er at de som ønsker det skal få på plass en langsiktig  strategi for arbeid med arv og testamenter.

Les mer…

Master Classes

Kunnskap er makt! Det er et stort og kontinuerlig behov for faglig oppdatering i ideell sektor. Stiftelsen Soria Moria tar derfor initiativ til gjennomføring av egne «Master Classes» basert på modellen som benyttes av FRII.

Les mer…

Seminarer 1. halvår 2009

Forslag til tema for seminarer 1. halvår 2009

Les mer…

Side 11 av 11Første7891011