Over til ePhilantropi?

Av Jan Olav Ryfetten – daglig leder i Stiftelsen Soria Moria

Ser du for deg en oppstart i bruk av sosiale medier på 1-2-3?

Stiftelsen Soria Moria kan hjelpe deg, men 1-2-3 betyr ikke et kort opphold der du lytter til et foredrag. Vi har satt opp en langsiktig plan for hvordan du og din organisasjon kan lykkes. Sosiale medier er både enkelt og utfordrende på samme tid. Vi tetter hullet mellom teori og praksis slik at du ikke faller av!

Les mer…

Skreddersøm av sosiale medier for ideelle organisasjoner

Det blir padling i overflaten på seminaret 13. november, (det er jo begrenset hva vi rekker på fire timer) men etter seminaret lanserer vi dypdykk i form av masterclass/fagdag om sosiale medier. Vi tar inn maks. 10 elever pr. kurs og jobber ”hands-on”. Deltakere tar med egen pc, kobler seg på nett, og det blir en kombinasjon av ren undervisning og ”learning by doing”. Det legges opp til en praktisk vinkling og det blir veldig konkret.

Målsettingen er at du og din organisasjon skal bygge opp verdifull kunnskap internt, noe som sparer dere for store utgifter til ekstern bistand.

Les mer…

Sosiale medier - nok prat!

Sosiale Medier er som skapt for ideelle organisasjoner!

Mange organisasjoner mangler dessverre grunnleggende kompetanse om hva sosiale medier er og hvordan det kan benyttes. Verktøyet krever små investeringer i utvikling og annonsering, og det kan være enkelt å få stor oppslutning på kort sikt for viktige saker.

Stiftelsen Soria Moria gjennomfører nok et halvdagsseminar i serien ”Jakten på de frie inntektene” fredag 13. november fra 11.30 til 15.30 i Kirkegt. 18. – lokalene til DnB NOR i tidsrommet 11.30 – 15.30.

Les mer…

Fullt hus på seminar om testamentariske gaver

«Forandring er en del av hverdagen, ikke en unntakstilstand.»

Med dette sitatet av Thomas Hylland Eriksen satte Ida Hult standarden på fredagens seminar om testamentariske gaver og endringsprosesser i samfunnet.

Les mer…

Fagdag om testamentariske gaver

Strategisk og langsiktig tankegang er nøkkelord i forhold til inntekter fra arv. Det omfatter blant annet tilrettelegging for testator og skolering av kontaktpersoner i organisasjonen som skal arbeide med arv. Noe av utfordringen ligger i at arv berører flere områder: Marked, økonomi og jus. Hvem skal ha ansvaret, og klarer de aktuelle avdelinger å samarbeide?

Les mer…

Side 10 av 11Første7891011