Stiftelsen Soria Moria lanserer Sponsorskolen for ideelle virksomheter

Økt profesjonalitet for ideelle organisasjoner

Det blir ofte mye hjerte og mindre hode når organisasjonene går i dialog med næringslivet. Mange ideelle organisasjoner har en vei å gå for å profesjonalisere seg i arbeidet med å skaffe tilveie sponsoravtaler, og følge disse opp i samarbeid med næringslivet. Noen trenger grunnleggende kunnskap, og hele bransjen (ideell sektor) trenger en generell kompetanseheving.

SPONSORSKOLEN ER UTSATT GRUNNET SYKDOM. NY DATO KOMMER SNART!

Les mer…

Stiftelsen Soria Moria i Mandag Morgens ekspertpanel

– Vi kan ikke vente at det offentlige er opptatt av hva ideell sektor kan bidra med, det har de aldri vært. Det er først når frivilligheten har pekt på utfordringene og vist hvordan utfordringene kan møtes, at vi har fått gehør blant politikere og byråkrater, sier Nina Solberg i Stiftelsen Soria Moria.

Les mer…

Ikke frie midler til frivillige organisasjoner

Håkon Lorentzen

Når staten deler ut penger til frivillige organisasjoner ligger det ofte føringer på hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt. Dette er ett av resultatene presentert i ny rapport, skrevet av Håkon Lorentzen.

Statlige tilskuddsordninger utgjør en viktig ressurs for frivillige organisasjoner og andre sivile sammenslutninger. Offentlige myndigheter rår over en rekke virkemidler som for eksempel avgifts- og skattelette, spill- og lotteritillatelser, eller fritak for skatt på gaver. Måten disse brukes på, er med på å bestemme frivillige organisasjoners innretning og virkemåte.

Rapporten finner du her

Rapporten dannet bakgrunnen til en utmerket kronikk av Knut Olav Åmås i Aftenposten: Er frivilligheten fri?

Bart + sms = cash!

La barten gro og tjen penger til Stine Sofies Stiftelse!  

Stine Sofies Stiftelse er en organisasjon med høy andel kvinnelig ansatte og tilhørende feminine innslag på arbeidsplassen. Kontrasten blir derfor synlig når de lener seg på maskuline verdier og oppfordrer alle menn med skjeggvekst til å la barten gro for å skaffe inntekter til organisasjonen.  

Les mer…

Dagens Næringsliv 12.10.10

Dobbeltside om filantropi i Dagens Næringsliv. Tittel «Har god råd – søker gode råd» og følger opp artikkel om faste givere fra dagen før.

Private Banking hos DnB NOR er i fokus.

Ideelt Sett arkiv