Journalistikk og kommunikasjon for organisasjoner

Jan & Pål

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag har store kommunikasjonsutfordringer med å nå ut til medlemmer, støttespillere og samfunnet for øvrig med et klart budskap i god språkdrakt. Dårlig språk kan svekke tilliten og ødelegge mulighetene til å nå frem med det man har på hjertet.  

Les mer…

CPA - innsamling via mobil

Av Jan Olav Ryfetten

I februar 2009 ble Stiftelsen Soria Moria gitt et mandat til å arbeide fram en ny CPA for innsamling vi mobil fra mer enn 60 organisasjoner. Vi har siden den gang etablert en egen arbeidsgruppe med både organisasjoner og bransjefolk og har etablert en meget god relasjon med NetCom som er positiv til en slik løsning, med enkelte forbehold.

Les mer…

IKEA traff PR-blink med Facebook

Det svenske møbelhuset IKEA knekker koden for hvordan man kan knytte tette bånd til kundene gjennom sosiale medier. Nytt varehus i Malmø fikk gigarespons på Facebook.

Les mer…

Stiftelsen Soria Moria gjennomførte samling om Innsamlingskontrollen 14. desember 2009

Av Bjørn Pettersen     

Sentral bakgrunn for møtet var blant annet Innsamlingskontrollens praksis med hensyn til å inkludere offentlige tilskudd og bevilgninger inn i forhold til terskelverdien 65 % av innsamlede midler som skal gå til formålene.

Les mer…

Færre ga bort geiter

Kirkens Nødhjelp fikk rundt 1 millioner mindre til å redde verden med julen 2009.

Organisasjonen som først brakte ideen om symbolske gaver til Norge i 2006 merker nå konkurransen. Det begynte med geiter, og senere har det kommet til blant annet kondomer (rundt 1000 pakker solgte i år). Kirkens Nødhjelp regner i år med et inntektsfall på rundt en million kroner fra i fjor til cirka 5 millioner kroner. Bedriftsmarkedet utgjør den største nedgangen, men også privatmarkedet har en liten nedgang, sier Nils Harald Strøm, innsamlingsleder i organisasjonen.

Artikkelen nedenfor er hentet fra Vårt Land.

Les mer – Redusert geitesalg

Ideelt Sett arkiv