CSR-boom i krisetider

Man skulle kanskje tro at bedriftens samfunnsansvar er det første som blir nedprioritert når det blir smalhans. Det er ikke tilfelle, fastslår Accenture og FN-initiativet Global Compact, som er verdens største nettverk av bedrifter som jobber med samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR).
Artikkelen er hentet fra Mandag Morgen og du kan laste den ned her

NB: Her fikk du enda en god grunn til å delta på vårt seminar om sponsing/CSR 28. oktober

Hvordan lykkes med kjøpsutløste donasjoner i Norge?

Rune Borgen

Av Rune Borgen

Spørsmålet har blitt stilt mer enn en gang, både her i Ideelt sett og i andre publikasjoner. Etter at kjøpsutløste donasjoner ble lovlig iht. den nye markedsføringsloven som trådte i kraft 1. juni 2009, fikk ideelle organisasjoner muligheter til en ny inntektskilde. Jeg synes det derfor er for tidlig å felle noen endelig dom over hvorvidt de satsingene vi har sett i Norge så langt ikke har gitt forventede resultater.

Les mer…

Organisasjonsseminaret: Mer aktuelt enn noensinne!

Stiftelsen Soria Moria (med bakkemannskap!) har på samme måte som tidligere samarbeidet med DnB NOR om det faglige innholdet. Vi er stolte av å være en del av laget som kan presentere årets program. Bli med på foredrag, fagprat, sosialt samvær og ikke minst til Kongens By.

Husk å melde deg på Norges største møteplass og konferanse for ideelle virksomheter. Tema er som vanlig ledelse, strategi, kommunikasjon og inntektsskapende arbeid.

Les mer…

Kjøpsutløste donasjoner - en potensiell gullgruve?

Sangeeta Singh

Kjøpsutløste donasjoner (Cause Related Marketing) gir store inntekter til ideell sektor i Europa, Australia og USA. Her foretrekker mange kunder et produkt der deler av kjøpesummen går til et ideelt formål. Dette er det raskest voksende forretningssegmentet i dagligvarehandelen i USA og England. I Norge har vi dessverre ennå ikke klart å engasjere forbrukerne, selv om noen organisasjoner har forsøkt.

NYTT! Les artikkel fra Dagligvarehandelen om tematikken

Les mer…

Få med deg ferskvare fra sponsorfronten 28. oktober

Siv Skard

Mange har stusset på hvorfor sponsorobjekter i godhetens tjeneste ikke er mer populære. Kan det skyldes utdatert tankesett? Siv Skard er enig i at det trengs ferskvare og nye tanker. Sponsing er i dag den tredje største kommunikasjonskanalen i Norge, kun forbigått av TV og aviser. Nå har Sponsor Insight kartlagt og tallfestet sponsormarkedet for ideell sektor. Hvor stort? Det, og mye mer,  får du vite på seminaret vårt 28. oktober! 

Les mer…

Ideelt Sett arkiv