Tall og fakta som teller - markedet og aktører

Noen ganger er det bekvemt å få servert fakta og kunnskap i stikkordsform. Vi har researchet en del i forbindelse med et nytt prosjekt, og fikk en oversikt over fakta og trender på 13 punkter om markedet og 12 punkter om aktører. Siden vi liker å dele, legger vi listen her, til orientering, inspirasjon, glede og nytte. God lesning!

Les mer…

TV-aksjonen – en måned før!

Ideelt Sett har besøkt Norsk Folkehjelp en måned før TV-aksjonen for å sjekke stemningen og finne hva som egentlig skjer forut for et så stort arrangement. Hva tenker man om muligheten til å være med på en slik nasjonal mobilisering etter 16 år siden sist gang, på profileringsmulighetene og mulighetene for å få leads som kan gi faste givere med godt arbeid? Er givere på selve dagene egentlig leads? Hvordan er samarbeidet og hvordan påvirker det organisasjonen å gjennomføre TV-aksjonen? Hva skjer, egentlig.

Les mer…

Blindeforbundet SER nye muligheter

Folkene i Blindeforbundet er dyktige på innsamling. Denne gang deler de sine erfaringer rundt reaktivering av givere med leserne av Ideelt Sett.

Utgangspunktet for artikkelen er brevet som du finner her.

De som mottok denne henvendelsen var passive givere som hadde bidratt en eller flere ganger siste seks år, men ikke gitt noe de siste 12 måneder. De var i tillegg reservert i Brønnøysund mot humanitære henvendelser.

Les mer…

Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner

Lørdag 24. september fikk Stiftelsen Soria Moria et takknemlig oppdrag!

Oppdraget kom i regi av Bistandstorget som hadde samlet et 30-talls norske- og diasporaorganisasjoner som skulle drøfte samarbeid og innsamling. Oppdraget var å holde et to-timers foredrag om innsamlingsarbeid for disse.

Les mer…

Samfunnsansvar: Fra sponsing til CSR

Etter en hyggelig morgenkaffe på et frokostseminar i regi av Kirkens Bymisjon ble følgende henvendelse fra Stiftelsen Soria Moria oversendt til Det amerikanske handelskammeret, AmCham:

Les mer…

Ideelt Sett arkiv