Fundraisingkonferansen til DNB 2012

Sett av torsdag 6. september 2012. Da gjennomfører DNB sin årlige fundraisingkonferanse. Arbeidsgruppen har startet planleggingen og vi melder fra så snart det er mer å melde. I mellomtiden kan du lese om årets konferanse her.

Programmet for 2011 finner du her

Ta pengene og hold kjeft!

Illustrasjon: Inge Grødum/Aftenposten

Dette gullkornet av en kommentar sto på trykk i Aftenposten Aften tirsdag 22. november 2011 og er gjengitt med tillatelse fra Aftenpostens nyhetsleder Carl Alfred Dahl. Kommentaren bør få de fleste bransjefolk til å trekke på smilebåndet!

Mas?

Fire ganger i året ringer Redningsselskapet meg for å mase om at de ikke maser, og at det ikke blir så mye mas fremover.

Les mer…

Lisbet Rugtvedt ny generalsekretær i Nasjonalforeningen

Ideelt Sett har tidligere satt fokus på at mange organisasjoner ansetter politikere som generalsekretærer. Nå kom meldingen fra Nasjonalforeningen om at Lisbet Rugtvedt er ansatt som GS, og det forsterker trenden vi har påvist.

Lisbet Rugtvedt (gift med ikke ukjente GS-grossist Petter Eide) kommer nå fra stillingen som statssekretær i Kunnskapsdepartementet og var før det politisk sekretær for SVs stortingsgruppe for utenriks- og forsvarspolitikk.

Les mer…

Før ”Occupy Wall Street”

Motkrefter finner man overalt, og ofte kanskje på litt uventede steder.  Den siste tida har Occupy Wall Street fått mye oppmerksomhet, og dette opprøret har spredd seg til flere steder i verden.

Det er mye godt å si om folkelige opprør og bevegelser som spennende krefter som kan utvikle seg til reelt å utfordre hardliners enten de er i nord-Afrika, Myanmar eller på Wall Street. Det skal vi imidlertid ikke si så mye om i denne sammenhengen, men heller rette oppmerksomheten mot Fransiskanersøstrene i Philadelphia.

Les mer…

Innsamlingstoppen 2010 - de ti største samlet inn 2,6 milliarder

Redaktør Bjørn Pettersen

Ideelt Sett/Soria Moria publiserte topp-10 og topp-25 for innsamlingsåret 2009 våren 2011. Nå følger vi opp med topp-10 for 2010 og sammenligner den norske innsamlingstoppen med den svenske.

Den Norske Kirke samler inn over 290 millioner – endrer topp 10-listen

Kirken har tidligere rapportert inn alt for lave tall. I følge KOSTRA (kommune – stat – rapporteringen)  var summen av alle ofringer i norske kirker mer enn 291 millioner kroner i 2010.  Disse tallene viser at kirken, samlet sett, seiler opp som en betydelig aktør i innsamlingsmarkedet – og så vidt vi forstår uten å være registrert i Innsamlingskontrollen. Tallene er derfor ikke lett tilgjengelig for allmenheten.

Les mer…

Ideelt Sett arkiv