Første møte i arbeidsgruppen for mobil innsamling er gjennomført

Vi er et skritt nærmere en mobil innsamlingsløsning for ideelle organisasjoner.

Les mer…

Ideelt Nett - faglig møteplass og tankesmie

Av Jan Olav Ryfetten – daglig leder i Stiftelsen Soria Moria

I november 2007 lanserte Stiftelsen Soria Moria en ny tankesmie i Norge. Initiativtakerne var Trond Solvang og Tore Gullaksen. Til første møte var 13 seniorer innenfor fundraisingfaget invitert til samtale om fundraising og rammevilkår for ideell inntektsskapende virksomhet i Norge. Etter tre samlinger ble satsingen dessverre lagt på vent grunnet kapasitetsproblemer.

Nå starter vi opp igjen!

Les mer…

Arbeidsgruppen for mobil innsamling er på plass

Arbeidsgruppen er etablert og skal møtes med det aller første. Vi har store forventninger til både fremdrift og resultater.

Les mer…

Ett skritt nærmere CPA-løsning for ideelle organisasjoner

Av Jan Olav Ryfetten – daglig leder i Stiftelsen Soria Moria

De fleste ideelle organisasjoner har er et ønske om å samle inn penger via mobil. Så langt har om lag 60 organisasjoner og TV-aksjonen stilt seg bak vårt initiativ om en CPA-løsning tilpasset mobil innsamling. Deler av det politiske miljøet på Stortinget har også vist interesse for saken.

Les mer…

Et skritt videre mot felles testamentkampanje

Når arbeidsgruppen som planlegger en felles testamentkampanje trer sammen første gang til uken er vi i gang. Med Advokatforeningen som samarbeidspartner stilles det både krav og forventninger til alle aktører!

Les mer…

Side 3 av 41234