Møte i arbeidsgruppen for felles testamentkampanje

Apeland Informasjon har arbeidet frem forslag til videre fremdrift. Arbeidsgruppen møtes til samling fredag 12. mars klokken 13.00 – 15.00 på Frivillighetens Hus, C.J. Hambros Plass 5. Dersom din organisasjon ønsker en plass i arbeidsgruppen hører vi gjerne fra deg: ryfetten@somo.no

Les mer…

Stiftelsen Soria Moria tar initiativ til felles kjøreregler for innsamling via mobil

Stiftelsen Soria Moria gjennomførte tirsdag 26. januar en samling for mobile innholdsleverandører og representanter fra NORDMA og INMA. Målet er å etablere felles kjøreregler (på sikt en bransjenorm) slik at operatørene kan føle seg trygge på at en innsamlingsløsning via mobil ikke blir misbrukt eller fører til negativt omdømme. Det legges opp til tett dialog mellom innholdsleverandører og organisasjoner.

Les mer…

Rapport om kjøpsutløste donasjoner fra AC Nielsen

AC Nielsen har gjennomført fokusgrupper med tema kjøpsutløste donasjoner. Rapporten er hyggelig lesning for deg som sysler med tanker om inntekter fra kjøpsutløste donasjoner.

 

 

Gode utsikter for ideelle organisasjoner – «Merverdi» ett nytt begrep

Rapporten fra AC Nielsen er ferdig til uken og kan betraktes som en liten julebonus til organisasjonene. Den inneholder hyggelig lesning. Bransjen (og publikum!) har slitt med terminologien «Kjøpsutløste donasjoner» som er et lite egnet uttrykk. Forbrukerne i fokusgruppene benyttet begrepet merverdi, og det er kan hende bedre egnet.

Les mer…

Vi bygger Skandinavias beste fagmiljø for ideelle organisasjoner

Vårt mål er  å bygge Skandinavias beste fagmiljø for ideelle organisasjoner. Et sted der du kan hente inspirasjon og kunnskap i arbeidet med å gjøre din organisasjon sterkere.

Les mer…

Dokumentasjon på innsamling og givertradisjon i Norge

Av Jan Olav Ryfetten

Det er på tide å opprette et giverpanel i Norge.

Ideell sektor har stort behov for kunnskap om hva befolkningen mener om oss.

Les mer…

Side 2 av 41234